KOOLITUSPROGRAMM peamiselt metallesemete korrastamisest, konserveerimisest ja restaureerimisest  (http://jaanmarss.planet.ee/juhendid/)


Konserveerimine on tegevus, millega püütakse tagada eseme säilimine. Arheoloogiliste esemete puhul piirdutakse enamasti vaid füüsilise ja keemilise säilitamisega, muudes valdkondades lisanduvad veel tööd, mis peavad hõlbustavad eseme hilisemat käsitsemist nii hoidlas kui ka näitustel (mitmesugused lisakinnitused ja -konstruktsioonid).
Restaureerimine on tegevus, mille eesmärgiks on eseme jätkuv kasutamine (nt. kirikuriistad). Lisaks konserveerimisele esineb siin sageli ka millegi taasloomist.
"Korrastamine"  on lisandunud  kahele eelmisele lähtuvalt eksponeerimise vajadusest. Korrastamise sisu on enamasti subjektiivne ja sõltub kujundaja või tarbija maitsest. Selle kõige ilmekamaks näiteks on "värskendamine".
 
Üldosa:
    Sõnavara koos seletustega (
tehnilised võtted)
    Sulamid
    Galvanotehnika

Jaotus erinevate metallide järgi.
(metallide kasutamise ajalugu, töötlemine, materjali kahjustused, restaureerimine, konserveerimine, säilitamine)

    Raud, teras, malm, damaskuse teras
    Vask ja vase sulamid
    Hõbe ja kuld
    Tina, plii ja tsink
    Titaan

Jaotus esemeliikide järgi 

    
Erinevate konserveerimstööde kirjeldusi (kombinatsioonid koos metalliga)

Ülevaateid 
(esemeid tundes saab konservaator ehk teha töös paremaid valikuid) 
    Lukud ja sulgurid (J.Märss)
    Puitmahutid (J.Märss)

    Tulirelvad:
        püssirohi, laadimine ja laskmine
        vanimad tulirelvad
        suurtükid (kuni tänapäevani)
        käsitulirelvad (kuni automaatrelvadeni)
 

    Kaugrelvad Antiik-Kreekas
    Kaugrelvad Antiik-Roomas
    Mehaanilised kaugrelvad keskajal

    Sõjaline geodeesia 16.-17.saj.
    Fortifikatsioon

Veel abimaterjale (koostatud seoses tööga Tallinna Linnamuuseumis):
    Friisi koge (tõlgitud holl. veebileht)
    Köite metallosad
    Kellasepad
   
Iga käsitletava teema klassifikatsioon on näha   lehekülje sisukorras, kuid  üles-alla  kerides võivad  tekstilõigud olla teistsuguses järjekorras, nende  alajaotuste ja numeratsiooniga pole ma tegelenud - arvutikataloogi puhul piisab linkidel põhinevast sisukorrast, mida on ka hiljem lihtsam korrastada ja muuta.


 (JM) - tähistab minu poolt tõlgitud või tõlgendatud nimetust (Jaan Märss)

        Lugupidamisega
        Jaan Märss