Veebilehe laiuse vähendamine:  Ctrl  ja  "-"KOOLITUSPROGRAMM -1
metallid, nende töötlemine, esemete konserveerimine.


Teema ülesehitus.


1. ÜLDOSA
    Sõnavara koos seletustega (
tehnilised võtted, tabelitena)
    Sulamid
    Galvanotehnika


2.  Materjalipõhine käsitlus:
    (metallide kasutamise ajalugu, töötlemine, materjali kahjustused, restaureerimine, konserveerimine, säilitamine)
    Raud, teras, malm, damaskuse teras
    Vask ja vase sulamid
    Hõbe ja kuld
    Tina, plii ja tsink
    Titaan täiendatud 26.06.2017
3.  Esemepõhine käsitlus:
    (esemete tehniline olemus, mille alusel saab konservaator teha oma valikuid)

      Sulgurid, lukud ja võtmed 
    Tulirelvad
    Kiivrid ja turvised
  06.04.2016      
     Suurtüki restaureerimine  06.04.2016
    Köite metallosad  21.04.2016

    Kirstud, laekad ja kastid (puitmahutid)
17.05.2017    
    Valgustid
    Kirikuriistad
     

Iga käsitletava teema klassifikatsioon on näha   lehekülje sisukorras, kuid  üles-alla  kerides võivad  tekstilõigud olla teistsuguses järjekorras, nende  alajaotuste ja numeratsiooniga pole ma tegelenud, arvutikataloogi puhul piisab linkidel põhinevast sisukorrast, mida on ka hiljem lihtsam korrastada ja muuta.

 (JM) - tähendab tõlgitud nimetust (Jaan Märss)

Hilisematele lisadele teen sisukorras juurde kuupäevalise märke.

        Lugupidamisega
        Jaan Märss